Łaty

Drewniana listwa o przekroju prostokątnym lub kwadratowym (od 32×32 mm do 90×90 mm lub od 32×50 mm do 75×150 mm) używana w konstrukcjach drewnianych, np. w więźbie dachowej do ułożenia pokrycia dachowego. Przy deskowaniu pełnym stosuje się niekiedy kontrłaty, które są ustawiane prostopadle do łat.

Iglasta obrzynana

Jest to asortyment drzewny powstały w wyniku przetarcia drewna okrągłego w sposób indywidualny bądź grupowy (decyduje liczba równocześnie pracujących pił) na pilarkach: ramowych (trakach), taśmowych bądź tarczowych. Ze względu na stopień obróbki tarcice dzielą się na:

– tarcicę nieobrzynaną o obrobionych dwóch powierzchniach równoległych, krawędzie boczne są obłe (bez obróbki).
Otrzymywana jest przez przetarcie jednokrotne na trakach (piłach tartacznych).
– tarcicę obrzynaną o obrobionych czterech płaszczyznach i krawędziach czoła