Iglasta obrzynana

Jest to asortyment drzewny powstały w wyniku przetarcia drewna okrągłego w sposób indywidualny bądź grupowy (decyduje liczba równocześnie pracujących pił) na pilarkach: ramowych (trakach), taśmowych bądź tarczowych. Ze względu na stopień obróbki tarcice dzielą się na:

– tarcicę nieobrzynaną o obrobionych dwóch powierzchniach równoległych, krawędzie boczne są obłe (bez obróbki).
Otrzymywana jest przez przetarcie jednokrotne na trakach (piłach tartacznych).
– tarcicę obrzynaną o obrobionych czterech płaszczyznach i krawędziach czoła