Pliśniowe

Płyta drzewna wykonana z rozwłóknionej tkanki drzewnej przez spilśnienie jej i uformowanie w odpowiedniej temperaturze i pod (normalnym lub zwiększonym) ciśnieniem. Włókna ułożone są różnokierunkowo, co zapewnia płycie wyrównanie cech jakościowo-wytrzymałościowych niezależnie od kierunku działania obciążeń. Wskutek dużego nacisku i wysokiej temperatury prasowania struktura płyty jest silnie zwarta.

Do zalet płyt pilśniowych zalicza się duże wymiary arkuszy, sztywność, lekkość, dobre właściwości ciepłochronne i dźwiękochłonne. Ze względu na zastosowanie rozróżnia się płyty pilśniowe: ogólnego przeznaczenia i specjalnego przeznaczenia (np. wodoodporne, grzyboodporne, trudno zapalne).

Płyty pilśniowe stosuje się m.in. w meblarstwie i budownictwie (do robót wewnętrznych).

W sprzedaży posiadamy płytę pilśniową szarą oraz płytę pilśniową laminowaną białą.