Łaty

Drewniana listwa o przekroju prostokątnym lub kwadratowym (od 32×32 mm do 90×90 mm lub od 32×50 mm do 75×150 mm) używana w konstrukcjach drewnianych, np. w więźbie dachowej do ułożenia pokrycia dachowego. Przy deskowaniu pełnym stosuje się niekiedy kontrłaty, które są ustawiane prostopadle do łat.